Sign. - Vormen de (voormalig) nederlandse antillen een derde land voor de vrijheid van kapitaalverkeer?


In een tweetal procedures heeft de Hoge Raad beslist prejudiciële vragen te stellen aan het HvJEU met betrekking tot de vraag of voor de toepassing van art. 63 VWEU de eigen landen en gebieden over zee (lgO) moeten worden aangemerkt als een derdeland (ofwel derdelanden), in welk geval ter zake van het kapitaalverkeer tussen een lidstaat en een dergelijke lgO een beroep kan worden gedaan op art. 63 VWEU. (HR 23 december 2011, nrs. 11/00453 en 11/00483)

Verder lezen
Terug naar overzicht