Sign. - Vormen van grensoverschrijdende juridische fusie en splitsing


Door de globalisering van de wereldeconomie vinden meer en meer herstructureringen grensoverschrijdend plaats. Twee juridische faciliteiten die daarbij gebruikt kunnen worden zijn de grensoverschrijdende juridische fusie en de grensoverschrijdende juridische splitsing. De schrijver bespreekt de vraag welke vormen van grensoverschrijdende fusie en grensoverschrijdende splitsing op dit moment toegestaan zijn. Daarbij komen de specifieke mogelijkheden die de UCITS IV Richtlijn biedt, niet aan bod. De schrijver constateert dat er een behoorlijk aantal mogelijkheden is om een grensoverschrijdende juridische fusie met betrokkenheid van een Nederlandse rechtspersoon tot stand te brengen. Er zijn echter nauwelijks mogelijkheden voor Nederlandse rechtspersonen om te participeren in grensoverschrijdende juridische splitsingen. (Bb 2011, nr. 21, p. 166, mr. H. Koster)

Verder lezen
Terug naar overzicht