Sign. - Vragen rond de CV


De schrijver bespreekt de goederenrechtelijke positie en de mogelijke aansprakelijkheid van de commanditaire vennoot. Daarbij gaat hij wat betreft de goederenrechtelijke positie met name in op de vraag of de aanwezigheid van een afgescheiden vermogen voor de commanditaire vennoot van belang is en hoe dit afgescheiden vermogen wordt verkregen. Wat betreft de aansprakelijkheid gaat de schrijver voornamelijk in op de positie van de commandiet als quasi gewoon vennoot. Het huidige recht wordt afgezet tegen de ingetrokken wetsvoorstellen. De schrijver zet ten slotte een aantal wensen voor toekomstig recht op een rij. (Ondernemingsrecht 2012, 48, prof. mr. M. van Olffen)

Verder lezen
Terug naar overzicht