Sign. - Vrouw alleen belast met het gezag na zes jaar radiostilte


Uit de beschikking van 29 november 2006 van het gerechtshof 's-Hertogenbosch blijkt dat er destijds al geen vorm van communicatie was tussen partijen en de man geen daadwerkelijke invulling gaf aan de uitoefening van het gezamenlijk gezag. De man heeft destijds ook al geen toestemming verleend voor het opmaken van een paspoort. Het gerechtshof heeft weliswaar het verzoek van de vrouw om haar alleen te belasten met het gezag afgewezen, maar heeft daarbij wel overwogen dat indien in de loop der tijd mocht blijken dat de man blijft weigeren enige invulling te geven aan de uitoefening van het gezamenlijk gezag over de minderjarige, de vrouw niets in de weg staat andermaal een verzoek in te dienen bij de rechtbank.
Thans, zes jaar later, heeft de man in de tussentijd nog geen invulling gegeven aan het gezamenlijk gezag en is onweersproken gebleven dat de man ook nog steeds niet zijn medewerking heeft verleend aan het verkrijgen van een paspoort. Tegenover deze vijf jaar waarbij de man geen verantwoordelijkheid heeft genomen, staat alleen de intentie van de man om zijn leven te beteren. Ter zitting wordt aangevoerd dat de man thans over woonruimte beschikt en hij sinds een maand een uitkering heeft. Dit is onvoldoende om een beslissing op het verzoek weer aan te houden, ook gelet op het verzoek van de man om een einduitspraak.
Op grond van het voorgaande is de rechtbank van oordeel dat wijziging van het gezag anderszins in het belang van de minderjarige is. De vrouw heeft sinds de het verbreken van de relatie in november 2005 feitelijk alleen het gezag over de minderjarige uitgeoefend. Er bestaat gegronde vrees dat de vrouw, doordat…

Verder lezen
Terug naar overzicht