Sign. - Vrouwen nog steeds op flinke pensioenachterstand


Het aandeel vrouwen van 65 jaar en ouder met een aanvullend pensioen is de afgelopen tien jaar toegenomen. Het verschil met de mannelijke 65-plussers is echter nog steeds groot. Bovendien ontvingen vrouwen gemiddeld de helft minder aan aanvullend pensioen dan mannen. Dat maakte het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op 24 januari bekend.
In 2000 had 50% van de vrouwen een aanvullend pensioen naast de AOW, in 2010 was dit toegenomen tot 59%. Dit percentage is aanzienlijk lager dan bij de mannen, van wie 92% in 2010 een aanvullend pensioen ontving.
Vooral onder gehuwde of samenwonende vrouwen was het aandeel met een aanvullend pensioen betrekkelijk klein. Wel is onder hen dit aandeel de afgelopen tien jaar het hardst gegroeid: van 21 naar 36%.
Bij alleenstaande vrouwen steeg het aandeel met een aanvullend pensioen slechts weinig. Het gaat vaak niet alleen om het pensioen dat zij vroeger tijdens hun actieve loopbaan zelf hebben opgebouwd, maar ook om nabestaandenpensioen. Bij hen is het verschil met mannen dan ook veel kleiner dan bij 65-plussers met een partner.
De stijging van het aandeel vrouwen met aanvullend pensioen komt doordat jongere generaties die in de AOW stromen, vaker een aanvullend pensioen hebben dan oudere generaties. Zo had in 2010 slechts 27% van de 75- tot 80-jarige vrouwen met partner een aanvullend pensioen. Van de vrouwen die tien jaar jonger zijn, was dat 45%.
Wanneer vrouwen een aanvullend pensioen hebben, is dat gemiddeld veel lager dan dat van mannen. Over 2010 ontvingen vrouwen gemiddeld € 8.000 bruto aan aanvullend pensioen. Dit was half…

Verder lezen
Terug naar overzicht