Sign. - Vzngr. Rb. Rotterdam 23 juli 2009


De vakbonden De Unie en FNV vorderen in kort geding dat de werkgever verplicht wordt tot ondertekening van de cao, omdat er overeenstemming op de hoofdpunten is bereikt, die is goedgekeurd door de leden van de vakbonden. De voorzieningenrechter is van oordeel dat toewijzing tot een onomkeerbare situatie zal leiden. De voorzieningenrechter kan tot deze toewijzing overgaan indien buiten twijfel zou staan dat ook in een bodemprocedure de vordering zou worden toegewezen. Daarvan is echter geen sprake. Ook al zouden partijen over de materiële hoofdpunten overeenstemming hebben bereikt, het is niet aannemelijk dat partijen vervolgens niet meer vrij zouden zijn om over verdere of andere tekstuele aanpassing discussie te voeren. Hieraan doet het bereikte akkoord niet af. De Voorzieningenrechter geeft partijen in overweging om het overleg te hervatten. (LJN BJ3584)

(LJN BJ3584)

Verder lezen
Terug naar overzicht