Sign. - Waarheen met de aandeelhoudersvergadering bij beursvennootschappen?


 

Naar aanleiding van de mogelijke herziening van de oproepingstermijn voor aandeelhoudersvergaderingen bij beursvennootschappen en de te hanteren termijn voor de registratiedatum, schetst de schrijver op hoofdlijnen de actuele discussie met betrekking tot beide onderwerpen. Hij zet daarbij de voorgeschiedenis en de huidige stand van zaken uiteen en plaatst de huidige discussie in het bredere perspectief van de discussie over de functie van de fysieke aandeelhoudersvergadering binnen het bestel van corporate governance en de verschillende wensen en verwachtingen die daaromtrent bij beursvennootschappen en hun aandeelhouders leven. Ook bespreekt hij het onlangs door de Commissie Vennootschapsrecht van de Nederlandse Orde van Advocaten en de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie uitgebrachte advies ten aanzien van de herziening. Naar aanleiding van dit advies is het wachten op een stellingname van alle betrokken partijen, wat naar oordeel van de schrijver wellicht een goed moment is voor alle partijen om meteen hun wensen en verwachtingen uit te spreken over de meer fundamentele vraag naar de rol van de fysieke aandeelhoudersvergadering.
(V&O 2013, nr. 2, p. 19, mr. F.G.K. Overkleeft LLM)

 

Verder lezen
Terug naar overzicht