Sign. - Wanbeleid Butôt


De beoordeling van het beleid: De positie van Butôt Holding was jegens haar bestuurder IRB BV op basis van de maatschapsovereenkomsten 2006-I en 2006-II op een aantal wezenlijke onderdelen aanmerkelijk ongunstiger dan haar positie op basis van de overeenkomsten 1994 en 2002. De maatschapsovereenkomsten 2006-I en 2006-II waren derhalve zeer nadelig voor Butôt Holding en zeer voordelig voor IRB zonder dat daarvoor een zakelijk motief bestond. lex Butôt heeft daarbij als (indirect) bestuurder van Butôt Holding zeer onzorgvuldig gehandeld in het licht van (i) het tegenstrijdige belang tussen IRB en lex Butôt enerzijds en Butôt Holding en Butôt sr. anderzijds en (ii) de gezondheidstoestand van Butôt sr. op grond waarvan lex Butôt minst genomen ernstig rekening moest houden met de mogelijkheid dat Butôt sr. niet meer bij machte was de consequenties van de overeenkomsten te overzien en niet ingestemd zou hebben met de uit de overeenkomsten voortvloeiende nadelen voor Butôt Holding indien hij die gevolgen wel zou hebben overzien. De instemming van Butôt Holding met de maatschapsovereenkomsten 2006-I en 2006-II moet daarom als wanbeleid worden aangemerkt. De verantwoordelijken voor het wanbeleid: lex Butôt is als (middellijk) bestuurder van Butôt Holding verantwoordelijk voor het wanbeleid, evenals IRB nu de wetenschap en de handelwijze van lex Butôt aan IRB moet worden toegerekend, omdat lex Butôt enig bestuurder (en enig aandeelhouder) van IRB is. Ook Ak Butôt (administratiekantoor) is verantwoordelijk omdat haar bestuurder (IRB) bij het besluit van de aandeelhoudersvergadering van Butôt Holding van 15 december 2006 tot goedkeuring van de maatschapsovereenkomsten 2006-I en 2006-II zich…

Verder lezen
Terug naar overzicht