Sign. - Wanbeleid Cancun


Omvang onderzoeksopdracht: Het enquêteverzoek was niet beperkt tot een aantal specifieke onderwerpen of vragen en het gelaste onderzoek evenmin, zodat niet kan worden gezegd dat de omvang van het onderzoek is beperkt tot de in de beschikking van 28 april 2010 uitdrukkelijk genoemde onderwerpen. Het is ook overigens aan de onderzoeker om aan het onderzoek vorm en inhoud te geven en bij de uitvoering daarvan staat het hem vrij om naar eigen inzicht te handelen. Dat daardoor wellicht meer en andere gronden voor het constateren van mogelijk wanbeleid aan het licht zijn gekomen, is inherent aan het instituut van de enquête: het onderzoek heeft mede ten doel dat opening van zaken wordt gegeven en verkregen zodat voorheen ondoorzichtige omstandigheden worden verhelderd. Wanbeleid: de eerste verwatering: De opzet van de vennootschap (Cancun Holding II BV) is een 50/50 joint venture van twee partners (Holding I en Inversiones). Het bestuur van de vennootschap is, ter zake van de eerste verwatering van het belang van de vennootschap in Efesyde SA, alsmede de beoogde, daaropvolgende (verdere) verwatering van het (indirecte) belang van eiseres, aandeelhouder Holding I, in Efesyde, ernstige verwijten maken. In de eerste plaats heeft het bestuur (Roovers, Equity Trust en Navarro) nagelaten om vóór 1 juli 2009 adequaat vast te (doen) leggen wat door de aandeelhouders van de vennootschap (Holding I, Inversiones en minderheidsaandeelhouder Invernostra) met de omzetting van de vordering van Inversiones op Efesyde werd beoogd en waarom voor de gevolgde route van de aandelenuitgifte was gekozen, inclusief de omstandigheid dat, en de reden waarom, de waarde van de…

Verder lezen
Terug naar overzicht