Sign. - Wanbeleid Fortis


Wanbeleid van Fortis: De Ondernemingskamer heeft op een aantal punten wanbeleid van fortis vastgesteld respectievelijk een tekortschieten van fortis vastgesteld dat bijdraagt tot het oordeel dat zich wanbeleid heeft voorgedaan. Bulten gaat in haar noot in op een aantal aspecten van de beschikking. Zij bespreekt de bijzondere zorgplicht als aparte toetsnorm voor het bestuurlijk handelen en gaat vervolgens in op het door de Ondernemingskamer gehanteerde toetsingskader, waarbij de marginale toets, het fenomeen van hindsight bias en de zogenaamde theorie van de zwarte zwaan van belang zijn. Vervolgens gaat Bulten in op het oordeel dat sprake is van wanbeleid en wat dit oordeel betekent voor de vraag wie de daarvoor aansprakelijke personen zijn. Ten slotte gaat zij in op een aantal aspecten van de beslissing van de Ondernemingkamer om het dechargebesluit te vernietigen. kort verwijst Bulten nog naar de SNS kwestie. SNS moest net als fortis gered worden. Door de onteigening zijn de aandeelhouders van SNS niet langer kapitaalverschaffers en zijn zij in beginsel niet bevoegd een enquête te verzoeken. (Hof Amsterdam (OK) 5 april 2012, LJN BW0991, «JOR» 2013/41, m.nt. prof. mr. C.D.J. Bulten, eerder gesignaleerd in TOP 2012, p. 175 en nu in «JOR» geannoteerd)

Verder lezen
Terug naar overzicht