Sign. - Wanneer is sprake van een verdeling?


Het is voor de rechtspraktijk van groot belang te weten wanneer een verdeling een feit is. Immers, pas als de verdeling definitief is, kunnen de deelgenoten er niet meer onderuit. Bovendien kent artikel 3:200 BW een vervaltermijn van drie jaar na de verdeling. Daarvoor moet duidelijk zijn wanneer van een verdeling sprake is. Gerechtshoven geven daarover verschillende lezingen. De Hoge Raad heeft echter onlangs enige duidelijkheid geschapen.

(L.H.M. Zonnenberg, EB – Tijdschrift voor Scheidingsrecht 2013/6)

Verder lezen
Terug naar overzicht