Sign. - Wedertewerkstelling, dwangsom, niet naleven vonnis, verhoging dwangsom


Per vonnis in kort geding van 2 februari 2011 is de werkgever veroordeeld om de werknemer tot zijn werk toe te laten. Omdat de werkgever een eerder vonnis was nagekomen, is een dwangsom van € 250per dag tot maximaal € 5.000 opgelegd. De werkgever komt het vonnis echter niet na. Daarop vordert de werknemer verhoging van de dwangsom. De kantonrechter oordeelt dat reeds is geoordeeld over de verplichting tot wedertewerkstelling en dat de werkgever geen valide reden heeft gegeven om daaraan geen gevolg te geven en dat daarmee in strijd met het goed werkgeverschap wordt gehandeld. De dwangsom wordt verhoogd tot € 500 per dag en maximaal € 20.000.

(Ktr. Heerenveen (kort geding) 23 maart 2011, LJN BQ0956)

Verder lezen
Terug naar overzicht