Naar de inhoud

Sign. - Weigering gemachtigde enkel in uitzonderlijke gevallen wegens ernstige bezwaren [Awb] (ABRvS 12 oktober 2016, zaaknummer 201508312/1/A3 (r.o. 2.1), www.rechtspraak.nl, ECLI:NL:RVS:2016:2709)

Trefwoorden: Gemachtigde. Weigering. Uitzonderlijke gevallen. Ernstige bezwaren. Evidente en ernstige ondeskundigheid.

Regelgeving: Awb art. 2:1 en 2:2.

Bij besluit van 13 juni 2014 heeft de Directeur Midden- en kleinbedrijf van de Belastingdienst appellant op grond van artikel 2:2 van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: de Awb) geweigerd als gemachtigde voor de duur van vijf jaar. Appellant heeft een belastingadvieskantoor. De Belastingdienst heeft appellant bij besluit van 13 juni 2014 op grond van artikel 2:2 Awb geweigerd als gemachtigde voor de duur van vijf jaar. Deze weigering geldt voor hem als persoon, niet voor het belasting-advieskantoor en de medewerkers daarvan. Bovendien geldt de weigering alleen voor zover appellant in aangelegenheden met de Belastingdienst als gemachtigde voor cliënten optreedt. Aan de weigering heeft de Belastingdienst ten grondslag gelegd dat appellant tweemaal strafrechtelijk is veroordeeld voor het opzettelijk indienen van valse aangiften en het medeplegen van valsheid in geschrift, dat een strafrechtelijk onderzoek loopt wegens het niet voeren van een deugdelijke administratie, het indienen van onjuiste aangiften en het plegen van valsheid in geschrift en dat hij vaak niet of te laat reageert op vragen van de Belastingdienst. Het bezwaar en beroep zijn ongegrond verklaard. Appellant betoogt dat de rechtbank ten onrechte heeft geoordeeld dat de Belastingdienst de weigering op voormelde feiten en omstandigheden mocht baseren. Daartoe voert hij aan dat de rechtbank ten onrechte alleen is ingegaan op zijn handelen, maar eraan is voorbijgegaan dat de Belastingdienst al jaren een hetze voert tegen hem en zijn kantoor. Verder heeft de rechtbank zich ten onrechte gebaseerd op de strafrechtelijke veroordelingen, zonder…