Sign. - Weigering teruggaaf dividendbelasting aan Finse beleggingsinstelling in strijd met eu-recht


Belanghebbende is een zogenoemd "open-end" beleggingsfonds zonder rechtspersoonlijkheid, gevestigd in Finland en aldaar niet onderworpen aan een belastingheffing naar de winst. Om die reden heeft belanghebbende de op aan haar uitgekeerde dividenden ingehouden Nederlandse dividendbelasting niet kunnen verrekenen. Op grond van art. 10 Wet op de dividendbelasting 1965 heeft een in een andere EU-lidstaat gevestigd lichaam recht op een teruggaaf van Nederlandse dividendbelasting indien het lichaam aldaar niet is onderworpen aan een belastingheffing naar de winst, én indien het lichaam in Nederland gevestigd zou zijn geweest, het ook alhier niet aan de heffing van vennootschapsbelasting zou zijn onderworpen. Het Hof oordeelt dat belanghebbende niet voldoet aan deze tweede eis, aangezien belanghebbende vergelijkbaar is met een Nederlands fonds voor gemene rekening en in Nederland aan de heffing van vennootschapsbelasting onderworpen zou zijn. Het Hof oordeelt echter dat het niet verlenen van een teruggaaf op grond van deze tweede eis een willekeurige indirecte discriminatie vormt en in strijd is met de vrijheid van kapitaalverkeer. (Hof 's-Hertogenbosch, MK IV, 9 maart 2012, nr. 11/00451)

Verder lezen
Terug naar overzicht