Sign. - Welwillendheidsbeslissing bij blokkeringsregeling


 

Het verzoek komt erop neer dat aan de kantonrechter wordt verzocht om drie deskundigen te benoemen die vervolgens de prijs van de aandelen moeten vaststellen die verzoekster wil verkopen. Een dergelijk verzoek is niet gegrond op enige wettelijke bepaling, maar de kantonrechter wordt verzocht tegenover partijen welwillend te zijn, door tegemoet te komen aan een behoefte van partijen, neergelegd in tussen hen gesloten overeenkomst(en). Die behoefte moet in het kader van een welwillendheidsbeslissing wel bij beide partijen bestaan. Met andere woorden: er moet geen geschil zijn omtrent de bevoegdheid van de rechter en de grondslag van het verzoek. gelet op het verweer dat is gevoerd, bestaat over beide punten tussen partijen geen consensus. In dat geval kan de kantonrechter geen welwillendheidsbeslissing geven. Er zal dan namelijk eerst uitvoerig moeten worden ingegaan op opgeworpen verweren, waarmee een inhoudelijk oordeel wordt gegeven over een bepaalde rechtstoestand. Dat is niet te verenigen met het karakter van een welwillendheidsbeslissing. groffen gaat in zijn noot kort in op wat een welwillendheidsbeslissing bij de bepaling van de prijs van de aandelen bij de uitvoering van een statutaire blokkeringsregeling inhoudt en wat sinds de invoering van de wet vereenvoudiging en flexibilisering bvrecht is gewijzigd.

 

(Rb. Amsterdam, sector kanton, 12 juli 2013, ECLI:NL:RBAMS:2013:6387, «JOR» 2013/269, m.nt. mr. drs. C.J. Groffen)

 

Verder lezen
Terug naar overzicht