Sign. - Werknemer heeft geen ontslag genomen, maar werkgever heeft werknemer ontslagen en per direct. Gefixeerde schadevergoeding aan werknemer toegewezen


Werknemer is sinds 2006 werkzaam voor werkgever op basis van arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd, waarvan de laatste wordt aangegaan voor de duur van zes maanden (met 13 mei 2008 als einddatum). Werknemer vordert gefixeerde schadevergoeding vanaf 28 november 2007 tot 13 mei 2008. Hij stelt zich op het standpunt dat hij op genoemde datum per direct tussentijds is ontslagen door werkgever. Werkgever was niet tot opzegging bevoegd omdat tussentijdse opzegging niet was overeengekomen, terwijl er ook geen dringende reden was. Werkgever stelt dat werknemer op 28 november 2007 zelf ontslag heeft genomen. Na een geschil over vrijaf die middag voor een tandartsbezoek zou werknemer hebben gezegd lsquoIk ga weg', onder inlevering van zijn sleutel. Hierna zou werknemer niet meer op zijn verklaring zijn teruggekomen, ook niet nadat werkgever op 14 december 2007 de ontslagname schriftelijk bevestigde, en heeft hij uiteindelijk pas in januari 2008 de nietigheid van het ontslag ingeroepen. De kantonrechter heeft de vorderingen van werknemer toegewezen. Werkgever stelt hoger beroep in. Het hof oordeelt als volgt. Werknemer heeft niet duidelijk en ondubbelzinnig te kennen gegeven dat hij de arbeidsovereenkomst (tussentijds) wilde beëindigen. Ook uit de omstandigheid dat werknemer in de twee weken na 28 november 2007 niets meer van zich liet horen, kan achteraf niet worden afgeleid dat hij op 28 november 2007 duidelijk bedoeld heeft zelf de arbeidsovereenkomst te doen eindigen. De directeur van werkgever had immers op 28 november 2007, tegen werknemer gezegd toen deze op het punt stond weg te gaan: lsquoAls je nu gaat, hoef je niet meer terug te komen.rsquo Daaruit mocht werknemer begrijpen dat, als hij de werkplaats verliet, …

Verder lezen
Terug naar overzicht