Sign. - Werknemer niet aansprakelijk voor schade aan bedrijfswagen wegens ontbreken opzet of bewuste roekeloosheid


Werknemer (19 jaar) is in het kader van een zogenoemde praktijkopleiding in dienst van werkgever. Werknemer reed op bedrijfsterrein met bedrijfsbus met daarop niet vastgemaakte zware stalen balken. Bij het remmen gingen de balken schuiven waardoor gevaar ontstond voor werknemer en zijn collega en schade aan de bedrijfsbus. Werkgever gaf ontslag op staande voet. De kantonrechter meent dat geen sprake is van een dringende reden. Gevaar en schade zijn niet opzettelijk of na waarschuwing roekeloos veroorzaakt. Werknemer is een leerling zonder geldig rijbewijs. Van hem mag minder worden verwacht de ernst van het gevaar en de kans op schade in te zien dan van een volleerde werknemer met geldig rijbewijs. Hij is niet vooraf gewaarschuwd. Het ontslag is terecht vernietigd. De vordering van werkgever tot vergoeding van schade ex artikel 7:661 BW wegens schade aan de bus wordt afgewezen.

(Ktr. Terneuzen, 30 september 2009, LJN BL3065)

(Ktr. Terneuzen, 30 september 2009, LJN BL3065)

Verder lezen
Terug naar overzicht