Sign. - Werknemer, supermarktmanager, hoeft niet als filiaalmanager aan de slag na overgang van onderneming


De werknemer was supermarktmanager bij een filiaal van SuperdeBoer, welk filiaal na overname door Lidl (de werkgever) werd gesloten. De daarop door de werkgever aan de werknemer aangeboden functie van filiaalmanager bij één van haar andere filialen weigerde de werknemer, omdat deze functie niet gelijkwaardig zou zijn aan de functie van supermarktmanager. De rechter wijst op de zware inspanningsverplichting die met betrekking tot het overgaan van bestaande verplichtingen op grond van artikel 7:663 BW rust op de werkgever. De werkgever had de werknemer daarom een passende functie moeten aanbieden, die gelijk was aan zijn functie voor de overgang. De rechter oordeelt dat de functie van supermarktmanager niet gelijkwaardig is aan de functie van filiaalmanager. De werknemer kan daardoor zijn werk - de bedongen arbeid - niet verrichten als gevolg van het vervallen van zijn werkzaamheden na overgang van onderneming en het niet voorhanden zijn van een andere, gelijkwaardige functie bij de werkgever. Omdat de oorzaak daarvan naar het oordeel van de rechter volledig voor rekening van de werkgever komt, verbiedt de rechter de werkgever de werknemer als filiaalmanager te werk te stellen en veroordeelt hij de werkgever tot betaling van loon aan de werknemer tot het moment waarop aan de arbeidsovereenkomst een rechtsgeldig einde is gekomen. 

Verder lezen
Terug naar overzicht