Sign. - Werknemersverzoek, ontbinding zonder vergoeding wegens verwijtbaarheid aan de
zijde van ter zake het arbeidsconflict en de mislukte re-integratie


Werknemer heeft ontbinding van de arbeidsovereenkomst verzocht. Werknemer (60 jaar) is 33 jaar in dienst en was werkzaam in de functie psycholoog/ psychotherapeut. Bij brief van 24 juli 2008 heeft werkgever aan haar medewerkers een reorganisatie aangekondigd. In een gesprek in november 2009 verneemt werknemer dat werkgever voornemens is bij hem de taak aandachtsfunctionaris/coördinator psychodiagnostiek weg te halen. Op 19 februari 2010 heeft werknemer zich ziek gemeld. Vanaf 8 maart 2010 heeft werknemer voor 50% zijn werkzaamheden op arbeidstherapeutische basis hervat. Vanaf 18 april 2010 is werknemer weer volledig ziek. Het ontbindingsverzoek wordt toegewezen door de kantonrechter, mede doordat werkgever berust in het verzoek. Met betrekking tot een eventuele vergoeding acht de kantonrechter het ontstaan van het arbeidsconflict tussen werkgever en werknemer en de gang van zaken met betrekking tot de re-integratie van belang. De kantonrechter is, anders dan werknemer, niet van oordeel dat de kiem van het arbeidsconflict ligt in de door werkgever in juli 2008 aangekondigde reorganisatie. Werknemer had - zo bleek - vergaande plannen voor een afscheid van werkgever, maar bleef uiteindelijk lsquogewoon' in functie. Vervolgens begint in november 2009 de discussie over de uitoefening van de functie aandachtsfunctionaris/coördinator psychodiagnostiek. De kantonrechter acht dat het begin van het arbeidsconflict. De toch niet ongebruikelijke discussie tussen werkgever en werknemer over de invulling van (taken binnen) een functie is voornamelijk door toedoen van werknemer ontaard in een arbeidsconflict met een (steeds) grote(re) omvang. Het is in beginsel aan een werkgever om de organisatie op de door haar gewenste wijze te organiseren. Werknemer is niet het gesprek, …

Verder lezen
Terug naar overzicht