Sign. - Wet bestuur en toezicht: de limiteringsregeling nader belicht


Een van de belangrijkste wijzigingen die met de inwerkingtreding van de Wet bestuur en toezicht en de daarmee samenhangende Reparatiewet is doorgevoerd, is de maximering van het aantal mogelijke benoemingen van een persoon tot bestuurder, commissaris of lid van een toezichthoudend orgaan bij een grote nv, bv of stichting (de limiteringsregeling). De schrijvers bespreken deze regeling. Daarbij gaan zij in op het toepassingsbereik van de regeling, de vraag wat de limitering in feite inhoudt, wanneer de limiteringsregeling van toepassing is door toepassing van de ingroeien uitgroeiregeling en wat de sanctie op overtreding van de limiteringsregeling is.
(V&O 2013, nr. 4, p. 70, mr. H. Hoeve en mr. R.W.A. van Thiel)

 

Verder lezen
Terug naar overzicht