Sign. - Wet bestuur en toezicht: streefcijfers diversiteit


Na inwerkingtreding van de Wet bestuur en toezicht zullen art. 2:166 en 2:276 BW gaan bepalen dat nv's en bv's de zetels van het bestuur en de RvC zodanig verdelen dat zij ten minste voor 30% worden bezet door vrouwen en ten minste 30% door mannen, voor zover deze zetels worden verdeeld over natuurlijke personen. De schrijver bespreekt kort de regel en stelt daarbij vast dat deze tot verwarring kan leiden en moet worden verbeterd. (Ondernemingsrecht 2011, 108, mr. H. Koster)

Verder lezen
Terug naar overzicht