Sign. - Wet cliëntenrechten zorg en Boek 2 BW


In juni 2010 is het wetsvoorstel Wet cliëntenrechten zorg (Wcz) naar de Tweede Kamer gestuurd. In maart 2011 heeft de Vaste commissie voor Volkgezondheid, Welzijn en Sport verslag uitgebracht over haar bevindingen ten aanzien van het wetsvoorstel. Het is op dit moment wachten op de Nota naar aanleiding van het verslag. Naast individueel afdwingbare rechten voor de cliënt bevat het wetsvoorstel bepalingen die verplichtingen voor zorgaanbieders inhouden, die de goede zorgverlening moeten bevorderen. Dit zijn bijvoorbeeld bepalingen met betrekking tot de organisatie van de zorg, goed bestuur en maatschappelijke verantwoording. De schrijver bespreekt kort het wetsvoorstel. Het wetsvoorstel wekt de indruk dat bij het opstellen van de bepalingen alleen de stichting tot uitgangspunt is genomen. Gezien de intrede van andere rechtsvormen in de zorgsector en de verwachting dat deze ontwikkeling alleen maar zal toenemen, moet daar naar het oordeel van de schrijver in het wetsvoorstel aandacht aan worden besteed. (Ondernemingsrecht 2011, 76, mr. A.G.H. Klaassen)

Verder lezen
Terug naar overzicht