Sign. - Wet flexibilisering BV-recht aangenomen


De schrijver bespreekt de nadere memorie van antwoord bij de wetsvoorstellen flexibilisering bv-recht, waarin vragen van de vaste Commissie voor Veiligheid en justitie van de Eerste Kamer zijn beantwoord. In de memorie wordt vooral uitgebreid ingegaan op art. 2:216 dat gaat over uitkeringen aan aandeelhouders.
(Ondernemingsrecht 2012, 83, prof. mr. P.J. Dortmond)

Verder lezen
Terug naar overzicht