Sign. - Wet implementatie Richtlijn 2009/111/EG (gewijzigde herziene richtlijn banken en de gewijzigde herziene richtlijn kapitaaltoereikendheid)


Dit wetsvoorstel wijzigt de Wet op het financieel toezicht (Wft) en implementeert daarmee in de Nederlandse wetgeving Richtlijn nr. 2009/111/Eg tot wijziging van de Richtlijnen 2006/48/Eg, 2006/49/ Eg en 2007/64/Eg wat betreft banken die zijn aangesloten bij centrale instellingen, bepaalde eigenvermogensbestanddelen, grote posities, het toezichtkader en het crisisbeheer (gewijzigde herziene richtlijn banken). Daarnaast implementeert dit wetsvoorstel ook Richtlijn 2010/76/EU van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie tot wijziging van de Richtlijnen 2006/48/Eg en 2006/49/Eg wat betreft de kapitaalvereisten voor de handelsportefeuille en voor hersecuritisaties, alsook het bedrijfseconomisch toezicht op het beloningsbeleid (gewijzigde herziene richtlijn kapitaaltoereikendheid). (Stb. 2011, 669)

Verder lezen
Terug naar overzicht