Sign. - Wet introductie meldingsplicht voor bepaalde cash settled instrumenten


Dit wetsvoorstel breidt de geldende regels voor het melden van stemmen, kapitaal, zeggenschap en kapitaalbelang in uitgevende instellingen in de Wet op het financieel toezicht (Wft) uit met een meldingsplicht voor bepaalde cash settled instrumenten. Het gaat om de financiële instrumenten en contracten die in het nieuw in art. 5:45 Wft op te nemen tiende lid worden bedoeld. Deze instrumenten kunnen door de houder ervan worden gebruikt om de uitoefening van stemrechten op de onderliggende aandelen te beïnvloeden, zonder dat hier een juridische aanspraak op bestaat. Daarnaast kunnen deze instrumenten de houder ervan onder omstandigheden in de gelegenheid stellen om, eenvoudiger dan zonder het instrument het geval zou zijn, een belang te verwerven in een beursvennootschap. Het gaat hier bijvoorbeeld om contracts for difference en total return equity swaps. Achtergrond van het wetsvoorstel is het uitgangspunt dat de markt voldoende kennis moet kunnen nemen van belangrijke kapitaalbelangen. Om deze reden is besloten het stelsel van meldingsplichten uit te breiden. De AFM heeft inmiddels een beleidsregel gepubliceerd met betrekking tot de uitgebreide meldingsplicht en de methode voor berekening van de positie in de instrumenten (Stcrt. 2011, 24059). Verder heeft de AFM een leidraad voor Aandeelhouders gepubliceerd, die uitleg geeft over de nieuwe regels en ingaat op de verplichtingen van aandeelhouders en de taken, bevoegdheden en handhavingsmogelijkheden van de AFM. (Stb. 2011, 611)

Verder lezen
Terug naar overzicht