Sign. - Wet op de ondernemingsraden


In de rubriek boeken van het nieuwe tijdschrift TRA bespreekt Duk het boek Wet op de ondernemingsraden van J. van Drongelen en S.F.H. Jellinghaus (Zutphen: Paris 2008). Duk constateert dat het aantal commentaren op de Wet op de ondernemingsraden (WOR) beperkt is. Hij noemt de Rood van Van der Heijden, de losbladige Ondernemingsraad en Inzicht van Van ‘t Kaar en Vink. Voorts zijn er enkele dissertaties, zoals die van Verburg, en andere monografieën, zoals die van Kemperink, beschikbaar. Volgens Duk is er behoefte aan en ruimte voor dit nieuwe boek, dat goed gedocumenteerd is. Wel plaatst hij enkele kritische kanttekeningen. Zo meent hij dat de echte diepte in de vorm van een kritische analyse ontbreekt, terwijl moeilijke onderwerpen zoals toerekening geen aandacht ten principale krijgen. Als in een herdruk, die het boek over een aantal jaren zeker verdient, dergelijke onderwerpen worden uitgediept, dan zou het boek, aldus Duk, aan waarde winnen.

(TRA 2009, 10, p. 30, R.A.A. Duk) 

Verder lezen
Terug naar overzicht