Sign. - Wet tegengaan huwelijksdwang


Op 5 december 2015 is in werking getreden de Wet tegengaan huwelijksdwang.

De wet betreft een viertal onderwerpen:
(1) het tegengaan van huwelijken die onder invloed van dwang worden gesloten;
(2) een verbod op het sluiten van een huwelijk met een persoon die de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt
(3) een verbod op het sluiten van een huwelijk met een bloedverwant in de derde of vierde graad in de zijlinie en
(4) het inperken van de mogelijkheid van erkenning in Nederland van rechtsgeldig in het buitenland gesloten polygame huwelijken.

Op grond van schakelbepaling art. 1:80a BW geldt de wet ook voor geregistreerde partners.

M.A.C. Herweijer, FJR, 11, 2016, nr. 62, p. 268

Verder lezen
Terug naar overzicht