Sign. - Wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling in werking


Professionals in de gezondheidszorg, ouderenzorg, gehandicaptenzorg, jeugdzorg, maatschappelijke ondersteuning, onderwijs, kinderopvang, asielzoekerscentra en justitie zijn met ingang van 1 juli 2013 wettelijk verplicht om te beschikken over een meldcode waarmee zij in actie kunnen komen tegen huiselijk geweld kindermishandeling. Op die datum trad de wet Verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling in werking. Bij elkaar gaat het om zo'n anderhalf miljoen professionals.
De meldcode is een overzichtelijk vijfstappenplan waarin staat wat een professional het beste kan doen bij een vermoeden van huiselijk geweld of kindermishandeling. De meldcode leidt de professional door het proces vanaf het eerste vermoeden tot aan het moment dat hij of zij moet beslissen over het doen van een melding.

(Ministerie van VWS)

Verder lezen
Terug naar overzicht