Naar de inhoud

Sign. - Wetenschappelijke Raad voor Regeringsbeleid brengt advies uit met betrekking tot klimaatbeleid

De Wetenschappelijke Raad voor Regeringsbeleid (WRR) heeft in de ‘Policy Brief’ ‘Klimaatbeleid voor de lange termijn: van vrijblijvend naar verankerd’ advies uitgebracht met betrekking tot het klimaatbeleid. De Policy Brief is op 13 oktober aangeboden aan staatssecretaris Dijksma van Infrastructuur en Milieu. Volgens de WRR is het Nederlandse klimaatbeleid te veel gericht op de korte termijn en moet er met een langetermijndoelstelling worden gewerkt.

De WRR stelt een klimaatwet voor waarmee de politiek zich aan een langetermijndoelstelling voor de reductie van broeikasgassen moet binden. Veel klimaatmaatregelen in Nederland zijn gericht op snelle resultaten in de periode tot 2020. De WRR is van mening dat een bestendige koers voor de lange termijn (2020-2050) ontbreekt. Daarom bepleit de raad wettelijke verankering van een doelstelling voor 2050 in de vorm van een emissiebudget voor broeikasgassen. Ook moet er een Klimaatautoriteit komen die de oriëntatie op de lange termijn bewaakt.

Langetermijn klimaatbeleid is volgens de WRR ook gebaat bij versterking van het Europese emissiehandelssysteem en meer inzet op grensoverschrijdende integratie van nationale energiemarkten en -netwerken. Ten slotte bepleit de WRR een publieke investeringsfaciliteit voor klimaatprojecten en versterking van de klimaatrelevante kennisinfrastructuur als belangrijke condities voor een effectief langetermijn klimaatbeleid.

Klimaatbeleid voor de lange termijn: van vrijblijvend naar verankerd, WRR-Policy Brief nr. 5 is een publicatie van de projectgroep ‘Handelingsperspectieven voor duurzaamheid’ van WRR. WRR-Policy Briefs zijn korte publicaties waarin wordt gereflecteerd op een actueel beleidsthema vanuit wetenschappelijke kennis en op basis waarvan de WRR handreikingen doet voor beleid. De Policy Brief is te downloaden vanaf de website van de WRR.

Bron: Wetenschappelijke Raad voor Regeringsbeleid…