Sign. - Wetsvoorstel Goedkeuring opzegging Haags erfrechtverdrag ingediend


Op 23 januari is wetsvoorstel 33 854 (Goedkeuring opzegging Haags erfrechtverdrag) bij de Tweede Kamer ingediend. Het Haags erfrechtverdrag voorziet voor (het Europese deel van) Nederland in regels van internationaal privaatrecht op het terrein van het erfrecht. Deze regels worden met ingang van 17 augustus 2015 vervangen door de Europese Erfrechtverordening, die andere regels van internationaal privaatrecht geeft op het terrein van het erfrecht. Nederland kan vanaf die datum de regels van het Haags erfrechtverdrag niet meer toepassen, omdat de verordening voorrang krijgt boven het verdrag. Om te voorkomen dat Nederland in de toekomst gehouden zal zijn om alsnog het verdrag toe te passen (doordat het verdrag door ratificatie door twee andere staten alsnog in werking treedt), wordt thans de goedkeuring gevraagd van het voornemen tot opzegging van het Haags erfrechtverdrag.

(Ministerie van Veiligheid en Justitie)

Verder lezen
Terug naar overzicht