Sign. - Wetsvoorstel implementatie Herziene Prospectusrichtlijn


Eind 2010 zijn twee richtlijnen tot wijziging van de Prospectusrichtlijn in werking getreden, waaronder een inhoudelijke herziening die moet leiden tot een vereenvoudiging van de regels naar aanleiding van de evaluatie van de Prospectusrichtlijn. De evaluatie in combinatie met het 'beter regelgeven'-programma van de Europese Commissie heeft ertoe geleid dat een aantal vereenvoudigingen en verduidelijkingen is doorgevoerd ingevolge Richtlijn 2010/73/ EU. De herziening moet vooral leiden tot beperking van de lasten voor uitgevende instellingen tot het noodzakelijke minimum zonder dat de bescherming van beleggers en de goede werking van de effectenmarkten in de Unie in gedrang komen. De Herzieningsrichtlijn moet uiterlijk 1 juli 2012 zijn geïmplementeerd. Medio oktober 2011 is het daartoe opgemaakte wetsvoorstel bij de Tweede Kamer ingediend. De schrijfster geeft een korte bespreking. (Ondernemingsrecht 2011, 109 prof. mr. drs. C.M. Grundmannvan de Krol)

Verder lezen
Terug naar overzicht