Sign. - Wetsvoorstel premiekorting werkgevers voor oudere werknemers


Op 16 september 2008 heeft minister Donner bij de Tweede Kamer een voorstel ingediend tot wijziging van de Wet financiering sociale verzekeringen en enige andere wetten in verband met de invoering van een premiekorting voor het in dienst nemen van uitkeringsgerechtigden van 50 jaar en ouder en het in dienst nemen van werknemers van 62 jaar en ouder. De regering stelt voor dat de werkgever voortaan gedurende drie jaar een premiekorting van € 6.500 per jaar kan toepassen bij het in dienst nemen van uitkeringsgerechtigden van 50 jaar en ouder. Voor het in dienst houden van werknemers van 62 jaar en ouder mag de werkgever in de periode 2009-2012 een premiekorting van € 2.750 per jaar toepassen en vanaf 2013 € 6.500 per jaar. Deze premiekortingen vervangen de huidige premievrijstellingen voor het in dienst nemen van werknemers ouder dan 50 jaar en het in dienst hebben van werknemers ouder dan 54,5 jaar. De huidige premievrijstelling is een percentage van het loon en bedraagt gemiddeld € 1.500 per jaar. Werkgevers die langdurig werklozen of arbeidsongeschikten jonger dan 50 jaar, of herbeoordeelden ongeacht hun leeftijd, in dienst nemen, kunnen een beroep doen op het tijdelijk instrument loonkostensubsidie van het UWV. Dit is geregeld in het wetsvoorstel Stimulering arbeidsparticipatie (STAP) welke tevens met het voorliggende wetsvoorstel is aangepast. Deze subsidie is gemaximeerd op 50% van het minimumloon gedurende 1 jaar. (Kamerstukken II, 2008/09, 31 707, nr. 2) 

Verder lezen
Terug naar overzicht