Sign. - Wetsvoorstel vaderschapspresumptie bij geregistreerd partnerschap en alternatieve voogdijbenoeming


Eerder dit jaar heeft de regering een wetsvoorstel ingediend bij de Tweede Kamer waarin diverse wijzigingen worden voorgesteld met betrekking tot het personen- en familierecht. Deze zomer heeft de regering antwoord gegeven op vragen die de Tweede Kamer hierover heeft gesteld. Daaruit blijkt het volgende.
Ondanks dat door het wetsvoorstel de verschillen tussen een geregistreerd partnerschap en een huwelijk kleiner worden (zo zal een man bij een geboorte van een kind binnen een geregistreerd partnerschap straks ook van rechtswege ouder worden), blijft (vooralsnog) een belangrijk verschil bestaan omdat een geregistreerd partnerschap zonder rechter kan worden beëindigd als er geen kinderen zijn waarover gezag wordt uitgeoefend (artikel 1:80c lid 3 BW). In het regeerakkoord is echter opgenomen dat een echtscheiding zonder rechter mogelijk wordt gemaakt als daarbij geen kinderen betrokken zijn en de partners overeenstemming hebben bereikt over de echtscheiding. Een wetsvoorstel op dit punt is in voorbereiding en de planning is dat dit in de loop van 2014 zal kunnen worden ingediend bij de Tweede Kamer.
Ondanks de zorgen van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) houdt de regering vast aan het idee om een 'erfrechtelijke' voogdijbenoeming zonder testament mogelijk te maken door middel van een aantekening in het gezagsregister. Volgens de regering zal hierover voldoende informatie beschikbaar zijn.

(Kamerstukken II 33526, nr. 6)

Verder lezen
Terug naar overzicht