Sign. - Wetsvoorstel Wijziging van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek ter verduidelijking van de artikelen 297a en 297b


Dit wetsvoorstel is op 2 september 2011 naar de Tweede Kamer gestuurd. Verduidelijkt wordt dat de regeling uitsluitend stichtingen raakt indien zij een jaarrekening moeten opmaken met inachtneming van de regels van Titel 9, Boek 2 BW (of een financiële verantwoording moeten maken die daaraan gelijkwaardig is). Is dat niet het geval, dan is art. 2:397 BW niet op hen van toepassing. Ook zorgt het wetsvoorstel ervoor dat de Wet bestuur en toezicht van 6 juni 2011 (Stb. 2011, 275) in werking kan treden onafhankelijk van de inwerkingtreding van de Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht en de Invoeringswet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht. (Kamerstukken II 2011-2012, 32 873, nr. 2)

Verder lezen
Terug naar overzicht