Sign. - Wijziging van de Woningwet: governance van ‘toegelaten instellingen’


De schrijfsters bespreken het voorstel Herzieningswet toegelaten instellingen en volkshuisvesting (32 769, Herzieningswet), dat op 5 juli 2012 bij de Eerste Kamer is ingediend. Het voorstel wacht thans op aanpassing door middel van een novelle, op enkele punten uit het regeerakkoord en het rapport van de Commissie Hoekstra naar aanleiding van de problemen bij Vestia. De schrijfsters gaan in op de gevolgen van deze wet voor de inrichting van woningcorporaties. Zij behandelen daartoe eerst het wettelijk kader en het begrip toegelaten instelling en gaan daarna in op de gevolgen van de Herzieningswet voor bestuur en raad van toezicht en (de verruiming van) de aansprakelijkheid van commissarissen van toegelaten instellingen. De schrijfsters verwachten dat de aangepaste inrichting van de toegelaten instelling onder de Herzieningswet zal bijdragen aan het voorkomen van incidenten die ten koste gaan van het maatschappelijk verbonden vermogen, al is de Herzieningswet op een aantal punten nog wel onduidelijk. Mede om deze reden doen zij een aantal aanbevelingen.

(TvOB 2013, nr. 3, p. 86, mr. W.N. Schreuder en mr. J.H. Broek)

Verder lezen
Terug naar overzicht