Sign. - Wijziging van het Handelsregisterbesluit 2008 en de Flex-BV


Op 16 november 2012 is het Handelsregisterbesluit 2008 gewijzigd. De schrijvers bespreken de aanpassingen in verband met de invoering van de Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht en de Wet bestuur en toezicht en richten zich daarbij met name op de bv. Ook bespreken zij de gevolgen van de modernisering van het ondernemingsen vennootschapsrecht, waarvan ook het afschaffen van het preventief toezicht deel uitmaakt, voor wat betreft het aantal opgerichte bv's en wat de implicaties daarvan zijn voor de ondernemingsrechtpraktijk. Vóór de modernisering keken zowel het ministerie van Justitie, de bank, de notaris en in een aantal gevallen de Kamer van Koophandel naar de identiteit en bevoegdheid van de oprichter. Nu is dat vaak alleen de notaris, omdat het preventieve toezicht is afgeschaft en een bankverklaring bij oprichting niet meer vereist is. De verantwoordelijkheid voor het toezicht is derhalve verschoven naar het notariaat. Nu het belang van goede identificatie groot is, doen de schrijvers een aantal aanbevelingen.
(Ondernemingsrecht 2013, 44, mr. V.A.E.M. Meijers en mr. D. Nieuwold)

Verder lezen
Terug naar overzicht