Sign. - Wijziging van het ‘uiteindelijk belang’ voor de vennootschapsbelasting


De Wet Vpb 1969 kent twee regelingen die zich richten tegen de ongewenste handel in zogenoemde herinvesteringsreservelichamen en verlieslichamen. Beide regelingen treden in werking op het moment dat het 'uiteindelijk belang' in een dergelijk lichaam in belangrijke mate is gewijzigd. De regelingen richten zich onder andere op vennootschappen met beleggingsvastgoed. Bij de overname van aandelen in een vastgoedvennootschap is het derhalve cruciaal om vast te stellen of en op welk moment sprake is van een belangrijke wijziging in het uiteindelijk belang in de betreffende vennootschap.
(FBN 2012, 65, drs. A. Rozendal)

Verder lezen
Terug naar overzicht