Sign. - Wijziging van hoedanigheid van procespartijen gedurende een erfrechtprocedure


Schuldeisers van de nalatenschap kunnen een gerechtelijke procedure starten om hun vordering in rechte vast te stellen of een executoriale titel te verkrijgen. Bij het aanhangig maken van een dergelijke procedure moeten zij zich terdege bewust zijn van de procesrechtelijke hoedanigheden van alle procespartijen. Het dagvaarden van een partij in een verkeerde hoedanigheid kan leiden tot niet-ontvankelijkheid jegens die partij. Daarnaast kunnen tijdens een procedure procespartijen van hoedanigheid veranderen of verdwijnen en kunnen 'nieuwe' partijen opkomen. De auteur zet een en ander aan de hand van een casus uiteen.

(mr. P.G. Knoppers, JBN – Juridische Berichten voor het Notariaat 2012/12, p. 7)

Verder lezen
Terug naar overzicht