Sign. - Wijziging vrijstellingen prospectusplicht en invoering gestandaardiseerd ‘wildwest’- bordje


Sinds 18 maart 2009 gold op grond van art. 54 lid 1, onderdeel d Vrijstellingsregeling Wft een vrijstelling van de prospectusplicht voor diegenen die effecten aanbieden aan het publiek voor zover de effecten aan het publiek uitsluitend in het kader van verhandeling op een MTF worden aangeboden en reeds zijn toegelaten tot de handel op een ander handelsplatform in overeenstemming met het aldaar geldende recht. Met ingang van 25 juni 2011 is deze vrijstelling vervallen. Het belang daarvan is met daarin gelegen dat de 'bijzondere' Nederlandse uitleg van het begrip 'aanbieding aan het publiek' verdwenen is. De schrijfster bespreekt de gevolgen van het vervallen van de vrijstelling. (Ondernemingsrecht 2011, 78, prof. dr. mr. C.M. Grundmann-van de Krol)

Verder lezen
Terug naar overzicht