Sign. - Wijzigingen in de fusie- en splitsingswetgeving ten gevolge van de Flex-BV


Met het van kracht worden van de wetgeving ten aanzien van de flex-bv is het mogelijk dat een bv stemrechtloze en/of winstrechtloze aandelen kent. Het bestaan van deze aandelen bij een bv heeft verschillende consequenties wanneer een bv met die soorten aandelen betrokken is bij een fusie of splitsing. De schrijver bespreekt de wijzigingen in de nationale fusie- en splitsingswetgeving. Daarbij staat hij ook stil bij de driehoeksfusie en driehoekssplitsing en de evenredige splitsing in de zin van art. 2:334hh lid 2 BW.
(JBN 2012, 57, mr. E.R. Roelofs)

 

Verder lezen
Terug naar overzicht