Sign. - Wijzigingen in de vennootschapsbelasting


De auteurs voorzien de lezer van een overzicht van de meest in het oog springende wijzigingen in de Wet Vpb per 1 januari 2012. Achtereenvolgens worden behandeld: de renteaftrekbeperking voor overnameholdings van art. 15ad Wet Vpb, de aanpassingen in de buitenlandse belastingplicht in art. 17 Wet Vpb, de invoering van de voorwaardelijke inhoudingsplicht voor coöperaties in art. 1, zevende lid, Wet op de dividendbelasting 1965 en tenslotte de introductie van de objectvrijstelling voor vaste inrichtingen in art. 15e t/m 15j Wet Vpb. De auteurs sluiten af met een beschrijving van de tussenregeling valutaresultaten. (MBB 2012, nr. 1, Q.W.J.C.H. Kok en R.C. de Smit)

Verder lezen
Terug naar overzicht