Sign. - Wilsovereenstemming beëindiging arbeidsovereenkomst, vergewisplicht werkgever, informatieplicht werkgever


De werknemer vordert betaling van het loon in kort geding, omdat de werkgever stelt dat de arbeidsovereenkomst is geëindigd. De werknemer heeft in e-mailberichten aan de werkgever aangegeven dat zij wilde dat zij goed uit elkaar wilde gaan, hoewel het haar speet hoe het was gelopen. Zij heeft ook kenbaar gemaakt dat zij op de hoogte was van de gevolgen van de beëindiging voor het recht op een uitkering.
In twee sms-berichten van nadien heeft zij de werkgever kenbaar gemaakt ervan uit te gaan dat de arbeidsovereenkomst, na opname van haar vakantiedagen per de genoemde data zou eindigen.
De kantonrechter oordeelt op basis daarvan dat de werknemer ermee heeft ingestemd dat de arbeidsovereenkomst eindigde, dan wel zich erbij neer heeft gelegd dat de arbeidsovereenkomst zou eindigen.
Nu de werknemer heeft laten zien dat zij de gevolgen voor het recht op uitkering kende en enkele dagen na de beëindiging nog heeft laten weten dat zij instemde met beëindiging, heeft zij voldoende bedenktijd gehad. De werkgever had dus niet meer hoeven te wijzen op de gevolgen voor de uitkering.
De loonvordering wordt afgewezen in kort geding.

(Ktr. Haarlem 3 februari 2011, LJN BP7584)

(Ktr. Haarlem 3 februari 2011, LJN BP7584)

Verder lezen
Terug naar overzicht