Sign. - Woonplaats in de EEX-Vo


Werkgever, gevestigd in Nederland, verzoekt de kantonrechter Leeuwarden om ontbinding van de arbeidsovereenkomst van werknemer. Werknemer heeft een aantal jaren in Nederland, de UK en in Polen gewerkt. Werknemer zou mogelijk naar Oostenrijk worden uitgezonden, maar dit ging niet door. In afwachting van de mogelijke uitzending naar Oostenrijk bleef werknemer op de payroll in Nederland. Werknemer heeft zich in deze procedure op het standpunt gesteld dat de kantonrechter niet bevoegd is om te oordelen over het ontbindingsverzoek omdat de werknemer niet in Nederland woont maar in de UK. Op grond van artikel 20 van de Verordening betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken (EEX-Vo) kan een werkgever een werknemer slechts dagen of oproepen voor de gerechten van de lidstaat waarin de werknemer woonplaats heeft. Vanwege de aanvraag van een E-101 verklaring (een verklaring waarmee een werknemer kan bewijzen in welk Europees land hij sociaal verzekerd is) heeft werknemer zich ingeschreven in Sneek, waar zijn ouders wonen, maar hij niet. Vast staat verder dat het gezin van werknemer in de UK woont, waar de werknemer een huis huurt, belasting betaalt en óók is ingeschreven bij een gemeente. De rechter dient te onderzoeken waar werknemer ldquowoonplaatsrdquo heeft (in de zin van artikel 20 EEX-Vo). Artikel 59 EEXVo bepaalt dat om de woonplaats vast te stellen een rechter zijn eigen interne recht moet toepassen. Op grond van Nederlands recht (artikel 1:10 BW) is de woonplaats gevestigd in de ldquowoonstederdquo van een persoon en bij gebreke daarvan ter plaatse van zijn daadwerkelijk verblijf. De rechter interpreteert…

Verder lezen
Terug naar overzicht