Sign. - Zakelijke of onzakelijke lening? Baanbrekend Hoge raad-arrest


De auteurs gaan in dit artikel in op enkele praktische consequenties van de Hoge Raad-arresten van 25 november 2011 inzake de onzakelijke lening. Zij bespreken deze arresten met name vanuit het perspectief van de OECD Transfer Pricing Guidelines en gaan mede in op de vraag op welke wijze een geschikt rentepercentage kan worden bepaald op een onzakelijke geldlening. (MBB 2012, nr. 4, B.W.A.M. Damsma, C.S.J. Jie-A Joen, T.A. Meijer)

Verder lezen
Terug naar overzicht