Sign. - Zeer deskundige belegger


Veltman stelt primair dat Staalbankiers zijn portefeuille al in de tweede helft van 2001 had moeten liquideren en subsidiair dat Staal in juli 2002 niet had mogen liquideren. 2001: Gelet op de omstandigheden (Veltman is een zeer deskundige particuliere belegger, Staal heeft hem tijdig gewaarschuwd, Veltman wilde geen gedeeltelijke liquidatie en heeft betaling en verschaffing van extra zekerheden toegezegd, Veltman kende de risico's en wist dat als hij het dekkingstekort niet zou opheffen Staal tot liquidatie zou kunnen/moeten overgaan wat bij een dalende markt tot aanzienlijke verliezen voor hem zou kunnen leiden, en eerdere dekkingstekorten waren door Veltman zonder probleem opgelost) en in aanmerking genomen dat Staal geen reden had eraan te twijfelen dat Veltman de toegezegde maatregelen zou nemen om het dekkingstekort op te heffen, kan, mede gelet op de uitzondering bedoeld in art. 28 lid 4 NR 1999, niet worden gezegd dat Staal in strijd met haar verplichtingen heeft gehandeld door niet meteen binnen vijf dagen de portefeuille gedeeltelijk te liquideren, maar op verzoek van Veltman te wachten met het nemen van maatregelen totdat de door hem te nemen maatregelen effect hadden gesorteerd. 2002: Partijen hebben op 12 februari 2002 afspraken gemaakt over door Veltman te verschaffen zekerheden ter opheffing van het dekkingstekort. Veltman is deze afspraken grotendeels niet nagekomen. De afspraak dient, de Haviltex-maatstaf hanterend, zo te worden uitgelegd dat Veltman (opnieuw) de gelegenheid kreeg voor extra zekerheden te zorgen en dat gedurende de tijd die hij daarvoor kreeg het dekkingstekort werd geaccepteerd, in die zin dat Staal niet tot liquidatie zou overgaan. Nu gesteld noch gebleken is dat Staal in strijd met…

Verder lezen
Terug naar overzicht