Sign. - Zetelverplaatsing binnen de Europese Unie en het National Grid Indus-arrest: het Daily Mail-arrest achterhaald?


De schrijver bespreekt kort zetelverplaatsing in de Europese Unie aan de hand van de arresten Daily Mail (HvJ EG 27 september 1988) en National Grid Indus (HvJ EU 29 november 2011). De verschillen in de nationale rechtsstelsels van de lidstaten en het ontbreken van een geharmoniseerde wetgeving op het terrein van de grensoverschrijdende zetelverplaatsing binnen de Europese Unie zorgen ervoor dat verschillen bij de behandeling van zetelverplaatsing ontstaan, met als gevolg dat vennootschappen kunnen worden beperkt in de uitoefening van de vrijheid van vestiging. De rechtspraak van het HvJ is op dit punt onvoldoende duidelijk. Het Europees Parlement heeft daarom een resolutie aangenomen waarin het de Europese Commissie verzoekt een nieuw voorstel voor een richtlijn betreffende grensoverschrijdende zetelverplaatsing op te stellen. De schrijver juicht dit toe. (WPNR 2012/6930, mr. M. Zilinsky)

Verder lezen
Terug naar overzicht