Sign. - Ziekte-uren als vakantie-uren geboekt, toestemming werknemer vereist


De werkgever stelt dat de werknemer zich ten onrechte heeft ziek gemeld. De werkgever baseert dit op een huisbezoek dat hij heeft afgelegd. De ziekte-uren worden vervolgens als vakantie-uren aangemerkt. De werknemer vordert daarop vergoeding van de afgeboekte vakantie-uren. De kantonrechter oordeelt dat de werkgever een bedrijfsarts had moeten inschakelen om de ziekmelding te beoordelen. Daarnaast oordeelt hij dat ziektedagen op grond van art. 7:636 BW slechts met toestemming van de werknemer als vakantiedagen kunnen worden aangemerkt. De vordering van de werknemer wordt derhalve toegewezen.

(Ktr. Zwolle 28 december 2010, LJN BP0212)

(Ktr. Zwolle 28 december 2010, LJN BP0212)

Verder lezen
Terug naar overzicht