Sign. - Zij aan zij aansprakelijk: wanneer verliest de bestuurder zijn vennootschappelijke bescherming?


In het arrest van 23 november 2012 («JOR» 2013/40) heeft de Hoge Raad bepaald dat de bestuurder van een vennootschap in sommige gevallen rechtstreeks aansprakelijk kan worden gesteld uit onrechtmatige daad zonder dat er een stringentere norm wordt gehanteerd. De schrijver bespreekt de vraag of de Hoge Raad in het arrest een nieuwe lijn inzet richting rechtstreekse aansprakelijkheid van bestuurder, of dat slechts sprake is van een marginale verschuiving binnen het leerstuk van de bestuurdersaansprakelijkheid. Doordat het arrest niet goed duidelijk maakt in welke gevallen een functionaris rechtstreeks dan wel via de vennootschap aansprakelijk moet worden geoordeeld, bestaat onzekerheid ten aanzien van de functionaris toekomende vennootschappelijke bescherming, zodat de vraag wanneer de bestuurder zijn vennootschappelijke bescherming verliest, nog geen duidelijk antwoord kent.
(V&O 2013, nr. 1, p. 1, J. de Meij LLM BA)

Verder lezen
Terug naar overzicht