Sign. - Zorgplicht bank bij borgtocht


Op de bank als professionele dienstverlener die aan een particuliere persoon financiële diensten aanbiedt, rust een (bijzondere) zorgplicht die ertoe strekt hem te beschermen tegen de gevaren van eigen lichtvaardigheid of gebrek aan inzicht. Bij een particuliere borgtocht houdt voormelde zorgplicht in ieder geval in dat de bank de borg indringend en in niet mis te verstane bewoordingen waarschuwt voor de hieraan verbonden risico's. De particuliere borg behoeft bijzondere bescherming omdat hij de overeenkomst van borgtocht veelal niet sluit uit zakelijke motieven maar op grond van zijn persoonlijke relatie met de hoofdschuldenaar. Daardoor ontbreekt vaak het inzicht dat nodig is voor het beoordelen van de gevolgen van de borgtocht, en is gevaar van ondoordachtheid of misplaatst vertrouwen in de goede afloop groot. Aan gezien een professionele kredietverstrekker in de regel beter dan de borg zelf in staat is om te beoordelen welk risico de borg loopt, moet de professionele kredietverstrekker de borg op juiste wijze voorlichten over het risico dat aan het aangaan van de borgtocht verbonden is. De bank heeft niet betwist dat zij appellanten voorafgaand aan het aangaan van de overeenkomst van geldlening niet in voormelde zin heeft gewaarschuwd. Daarmee staat in rechte vast dat de bank voormelde waarschuwingsplicht heeft geschonden. Indien echter de tussenpersoon appellanten voorafgaande aan het aangaan van de overeenkomst van geldlening uitdrukkelijk heeft gewaarschuwd voor het hieraan verbonden risico dat zij hoofdelijk aansprakelijk zouden worden voor de gehele hypotheekschuld, kunnen appellanten de bank niet met vrucht tegenwerpen dat de bank deze op haar rustende zorgplicht niet zelf is nagekomen. Immers, in dat geval kan tot uitgangspunt worden genomen dat appellanten de overeenkomst ook zouden zijn aangegaan indien de bank niet in haar…

Verder lezen
Terug naar overzicht