Sign. - Zwangerschapsontslag moet ook tot schadevergoeding kunnen leiden


Volgens Luxemburgs recht kan een tijdens zwangerschap ontslagen werkneemster alleen voortzetting van haar arbeidsovereenkomst eisen, niet schadevergoeding. De A-G vindt dit strijdig met richtlijn 76/207. Vgl. art. 7:647 lid 4 en 677 lid 5 BW en de overeenkomstige bepalingen in de Awgb, WGB h/cz en WGBL, die de werkgever bij schending lsquoniet schadeplichtigrsquo maken (daargelaten wat dit betekent). (Conclusie A-G 31 maart 2009, HvJ EG zaak C-63/08 inz. Pontin/F-Comalux)

Verder lezen
Terug naar overzicht